Warsaw Hussars Cricket Club

W marcu 2014 roku grupa entuzjastów mało popularnego w Polsce krykieta doszła do wniosku, że brakuje klubu, którego nadrzędnym celem byłaby promocja tej dyscypliny sportu w Polsce, która przełożyłaby się na zwiększenie liczby naszych rodaków uprawiających krykiet. Zgodnie z powyższymi priorytetami w czerwcu 2014 powstał Warsaw Hussars Cricket Club – pierwszy klub krykietowy założony przez Polaków. W grupie członków założycieli, z których inicjatywy powstał klub, znaleźli się: Jakub Błażejczyk, Dawid Grześkowiak, Krzysztof Iwiński, Szymon Rokicki, Piotr Sochaj, Jerzy Suchodolski oraz Robert Wiśniewski.

Przez prawie 4 lata istnienia Warsaw Hussars CC klub przyjął wielu nowych członków. Rozegraliśmy ponad 60 meczów (także halowych), zorganizowaliśmy 7 turniejów, a braliśmy udział w aż 12; odbyliśmy 4 obozy treningowe (na 2 z nich pojechaliśmy do angielskiego Surrey) oraz prezentowaliśmy krykiet na 4 wydarzeniach promocyjnych, podczas których bisko 200 dzieci i dorosłych miała okazję zagrać w krykieta po raz pierwszy.

Szczególnie bliska jest nam idea promowania krykieta wśród rodzimych graczy. Z tego względu w lipcu 2015 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję CEE Native 6s Cricket Cup – turnieju przeznaczonego dla drużyn składających się z graczy urodzonych w krajach Europy kontynentalnej. Turniej rozrasta się – w trzech dotychczasowych edycjach udział wzięły drużyny reprezentujące: Polskę, Estonię, Serbię i Węgry. Od czwartej edycji turniej rozgrywany pod nazwą CE Natives Cricket Cup.

Nasze cele na kolejne sezony nie zmieniają się – dalej będziemy robili wszystko, aby coraz więcej osób w Polsce rozpoznawało krykiet, interesowało się nim i weń grało.

więcej...
 

Członkowie klubu:

Jerzy Suchodolski - prezes
Jakub Błażejczyk - sekretarz
Krzysztof Iwiński - skarbnik
Piotr Sochaj - członek zarządu
Hubert Wawer - przewodniczący komisji rewizyjnej
Robert Grzędowski – członek komisji rewizyjnej
Adam Krasiński – członek komisji rewizyjnej
Kartic Arasu
Łukasz Araszewicz
David Brown
Tomasz Fedor 
Stanisław Krasiński
Robert Lewis
Sal Malik
Mike O'Brien 
Arun Prasath Subramanian
Szymon Rokicki
Mateusz Soliwoda
Krystian Wieteska
Piotr Zając
Adam Zieliński