Warsaw Hussars Cricket Club

W marcu 2014 roku grupa entuzjastów mało popularnego w Polsce krykieta doszła do wniosku, że brakuje klubu, którego nadrzędnym celem byłaby promocja tej dyscypliny sportu w Polsce, która przełożyłaby się na zwiększenie liczby naszych rodaków uprawiających krykiet. Zgodnie z powyższymi priorytetami w czerwcu 2014 powstał Warsaw Hussars Cricket Club – pierwszy klub krykietowy założony przez Polaków. W grupie członków założycieli, z których inicjatywy powstał klub, znaleźli się: Jakub Błażejczyk, Dawid Grześkowiak, Krzysztof Iwiński, Szymon Rokicki, Piotr Sochaj, Jerzy Suchodolski oraz Robert Wiśniewski.

Przez ponad 4 lata istnienia Warsaw Hussars CC klub przyjął wielu nowych członków. Rozegraliśmy ponad 60 meczów (także halowych), zorganizowaliśmy 7 turniejów, a braliśmy udział w aż 12; odbyliśmy 5 obozów treningowych (na 2 z nich pojechaliśmy do angielskiego Surrey) oraz prezentowaliśmy krykiet na 6 wydarzeniach promocyjnych, podczas których ponad 200 dzieci i dorosłych miała okazję zagrać w krykieta po raz pierwszy.

Szczególnie bliska jest nam idea promowania krykieta wśród rodzimych graczy. Z tego względu w lipcu 2015 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję CEE Native 6s Cricket Cup – turnieju przeznaczonego dla drużyn składających się z graczy urodzonych w krajach Europy kontynentalnej. Turniej rozrasta się – w trzech dotychczasowych edycjach udział wzięły drużyny reprezentujące: Polskę, Estonię, Serbię i Węgry. Od czwartej edycji turniej rozgrywany pod nazwą CE Natives Cricket Cup.

Nasze cele na kolejne sezony nie zmieniają się – dalej będziemy robili wszystko, aby coraz więcej osób w Polsce rozpoznawało krykiet, interesowało się nim i weń grało.

więcej...
 

Członkowie klubu:

Yasir Bilal - prezes
Hubert Wawer - sekretarz
Jerzy Suchodolski - skarbnik
Jakub Błażejczyk - członek zarządu
Krzysztof Iwiński - przewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Zając – sekretarz komisji rewizyjnej
Cezary Zajkowski – członek komisji rewizyjnej
Kartic Arasu
Łukasz Araszewicz
John Bason
David Brown
Tomasz Fedor 
Robert Grzędowski
Adam Krasiński
Stanisław Krasiński
Robert Lewis
Marcin Łojewski
Tomasz Malczewski
Sal Malik
Mike O'Brien 
Arun Prasath Subramanian
Szymon Rokicki
Piotr Sochaj
Krystian Wieteska
Adam Zieliński